Veri saklama özeti

Bu özet, varsayılan kategorileri ve kullanıcı verilerini saklamaya yönelik amaçları gösterir. Bazı alanlar, burada listelenenlerden daha spesifik kategorilere ve amaçlara sahip olabilir.

Site

Kategori

Studium

Administrative: Civil status, identity, identification data, images …

Connection data (IP address, logs, etc.)

Educational Data (Assessed Coursework, exam scripts etc)

Records of Education Attainment (Results of exams, assessments, qualifications awarded etc)


Amaç

Studium

Die Daten werden zum ordentlichen Verlauf des Studiums benötigt.

Saklama süresi
4 yıl
Yasal dayanaklar
Sözleşme (GDPR Madde 6.1 (b)) Veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeye girmeden önce veri sahibinin talebi üzerine adımlar atmak için veri işleme gereklidir.
Yasal yükümlülük (GDPR Madde 6.1 (c)) Kontrolörün tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması

Kullanıcılar

Kategori

Studium

Administrative: Civil status, identity, identification data, images …

Connection data (IP address, logs, etc.)

Educational Data (Assessed Coursework, exam scripts etc)

Records of Education Attainment (Results of exams, assessments, qualifications awarded etc)


Amaç

Studium

Die Daten werden zum ordentlichen Verlauf des Studiums benötigt.

Saklama süresi
4 yıl
Yasal dayanaklar
Sözleşme (GDPR Madde 6.1 (b)) Veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeye girmeden önce veri sahibinin talebi üzerine adımlar atmak için veri işleme gereklidir.
Yasal yükümlülük (GDPR Madde 6.1 (c)) Kontrolörün tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması

Ders kategorileri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Dersler

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Etkinlik modülleri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Bloklar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı